bild Deodar

INFO & NYHETER


Välkommen till MSAILS!

Traditionella segel till segelfartyg och almogebåtar.

 8 april 2012!

BECKHOLMENS DOCKFÖRENINGS NYA HEMSIDA!

Gå in på den nya hemsida och läs om vad som händer på BECKHOLMEN!

» www.beckholmen.se