MCINTOSH SEGELMAKERI
BECKHOLMEN
Stacks Image 841492

Välkommen till MSAILS nya hemsida!


MSAILS syr traditionella segel till segelfartyg och allmogebåtar.
Våra segel tillverkas i traditionella tekniker med många handgjorda detaljer.

Alla slag av reparationer, ändringar och förstärkningar utförs också i vårt loft.

Traditionella tillbehör tillverkade av segelduk och tågvirke hittar du också bland våra produkter.
Stacks Image 843916
HEMSIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD OCH KOMMER SUCCESIVT ATT FYLLAS MED MATERIAL!
M S A I L S