MCINTOSH SEGELMAKERI
BECKHOLMEN
Stacks Image 843914

Om MSAILS

Efter flera år som personlig ansvarig för underhåll, reparationer och nytillverkning av segel till den engelska kuttern
DEODAR började jag i början av 2000- talet att få förfrågningar från andra fartygsägare runt kusten.

Jag började sy på beställning och fick disponera tillfälliga lokaler hos BECKHOLMENS DOCKFÖRENING i Stockholm.
Segelsömnaden utvecklades i mindre skala och ganska snart blev behovet av bättre och mer ändamålsenliga lokaler alltmer akut.

Utvecklingen började ta fart i och med erbjudandet att bygga upp ett helt nytt Segelmakarloft på BECKHOLMEN.
Med start under våren 2003 kunde jag sen börja möta upp mot det behov av ett loft för traditionellt segelmakeri som fanns i Stockholmsområdet.

I denna miljö runt BECKHOLMENS VÄSTRA DOCKA, som under de senaste tjugo åren utgjort ett centrum för renovering
av träfartyg finns den naturliga samlingspunkten för traditionellt hantverk kopplade till traditionsfartyg och maritim kultur.
Stacks Image 807229
M S A I L S