Kontakt

Stacks Image 855331
MCINTOSH SEGELMAKERI
Beckholmens Segelmakarloft
Västra Dockan
Beckholmen
115 21 STOCKHOLM

tel: 0733 16 82 86
Spårvagn

Mot Djurgården: Gå av vid Skansen, gå över Djurgårdsslätten, den lilla parken, ner till Beckholmsbron,
fortsätt över träbron i riktning mot VÄSTRA DOCKAN.
Segelloftet ligger i den långa röda 18oo-tals träbyggnaden till vänster om dockorna. Ingång till loftet från husets sjösida.

Djurgårdsfärjan

Du kan även ta Djurgårdsfärjan från Slussen till Gröna Lund.
Gå sedan upp till Djurgårdsvägen, ta till höger och fortsätt rakt fram den lilla gatan mot Djurgårdsslätten.
Fortsätt sedan som ovan.

Bil

Strandvägen, Djurgårdsbron, Djurgårdsvägen.
Där gatan delar sig i två grenar efter Gröna Lund, tar du den högra, smala, gatan rakt fram till Beckholmsbron.
Fortsätt enligt beskrivning ovan.


Ingång till segelloftet från husets sjösidan.
Stacks Image 807229
M S A I L S